רישום לתיכון לשנת תשפ"ה

        

תהליך ההתאמה לתיכון אחי"ה

הרשמה ליום פתוח

 

תיכון אחי"ה הינו תיכון דתי לבנים, על-אזורי, צומח, לחינוך ים וסביבה.

הייעוד- תיכון אחי'ה יקיים סביבת חינוך ולימוד חווייתיתמשפחתית ואישית, שתאפשר לכל תלמיד לגלות את עצמו ואת ייעודו בתוך תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

"אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ" (מסכת עבודה זרה י"ט, ע"א)

מטרת התהליך היא לזהות את מידת ההתאמה של בית הספר לתלמיד ואת התאמת התלמיד לבית הספר, תוך ניסיון להגיע להיכרות מעמיקה עם התלמיד, יכולותיו, תחומי העניין שלו ומקורות ההנעה שלו.

דגשים במאפייני ההתאמה לתיכון אחי"ה

  • 'דרך ארץ קדמה לתורה'- דגש מרכזי בתהליך בחינת ההתאמה.
  • מסגרת דתית המחנכת ליראת שמיים, שמירת תורה ומצוות.
  • מסגרת לימודית רשמית המחנכת לעמידה במדדים ולהישגים לימודיים.
  • תכונות הכרחיות לתלמיד באחי"ה: בחירה, רצון ומאמץ.
  • בחינת ההתאמה לביה"ס מותנית בהצגת תעודות ובראיון אישי.
  • לעולים לשכבת ז'- תעודות כיתה ה' ומחצית ראשונה של כיתה ו'
  • לעולים לשכבות ח' עד י'- תעודה של שנת הלימודים האחרונה.

 

  • רכז רישום: יונתן גרין 054-7710466
  • יועצת ורכזת תוכנית מופ"ת: לאה חממי  052-5787947
  • מנהלת חטיבה: קרן אדלר - 0546-347732 

 

קישור לאתר הרישום