אחיה - תיכון דתי לחינוך ים וסביבה, הרצליה.

הר סיני, 15 הרצליה.

טלפון:  09-7739454

פקס:  09-9589534

דואר אלקטרוני:

 achiya.tdh@gmail.com