מדעי החברה

מגמת מדעי החברה מיועדת לתלמידים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם ואת הבנתם בתהליכים שונים המתרחשים בחברה.

הלימודים מאפשרים לתלמידים להסתכל על החברה ולבחון אותה ב"משקפיים מדעיים".

 

סוציולוגיה

מטרות הלמידה

להקנות לתלמיד ידע של מושגים ושל תיאוריות מרכזיות להבנת התנהגות האדם במצבים חברתיים שונים.

מבנה ההוראה ותוכנית הלימודים

תרבות - הכרת מרכיבי החברה ותרבותה.

המשפחה - הכרת המשפחה כמוסד אוניברסלי התורם למילוי צרכים מיוחדים.

הקבוצה - הכרת הפונקציות של הקבוצה בחברה. חברות - חקירה והתמודדות עם סוגיות חברתיות חשובות.

 

פסיכולוגיה

מטרת הלמידה

להבין מושגי יסוד בפסיכולוגיה ולהשתמש בכלים מקצועיים לניתוח מצבים אישיים וחברתיים.

מבנה ההוראה ותוכנית הלימודים

פרקים נבחרים בפסיכולוגיה כללית כמו: למידה, לחץ, אישיות ועוד.

פרקים נבחרים בפסיכולוגיה התפתחותית המשלבים תיאוריות התפתחות של פרויד, פיאז'ה ואריקסון.

פרקים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית, כמו: סטטוס, לחץ חברתי, מנהיגות ועוד.