תוכנית אל"ה

בתיכון שלנו מתקיימת תוכנית אל"ה – איתור, למידה, הערכה והצלחה. מטרת התוכנית היא הקניית אסטרטגיות ומיומנויות אורייניות במקצועות רבי המלל. ההקניה נעשית בקבוצות קטנות במהלך יום הלימודים על ידי מורי בית הספר. לתכנית זו סגולה מיוחדת שגורמת לתלמידים להוציא לפועל את רצונם להצליח, מתוך שמחה והשקעה גדולה.